Alppikerhon kannanotto Taivaskallion kaavoitukseen

Alppikerho on 25.2.2015 lähettänyt Helsingin kaupungille kannanoton uudesta yleiskaavasta, ja erityisesti Taivaskallion alueen rakentamissuunnitelmista. Kannanoton ydinviesti on seuraava:

Kiipeily on helppo ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa. Viime vuosina on kaavoitettu useita perinteisiä kiipeilypaikkoja, kuten esimerkiksi Koivusaaren eteläkärki, Naulakallionpuisto, Meilahdenpuisto ja Saariseläntie.

taiski_talvella

Talvinousu Matti A. Jokisen legendaariseen Muskettiin (6a/+)

Yleiskaavaluonnoksessa olemme huolissamme lähinnä Taivaskallion alueesta Panuntien varressa. Taivaskallio on paitsi suomalaisen ilmatorjunnan ja pääkaupungin puolustamisen muistomerkki, myös suomalaisen kiipeilyn elinvoimainen muistomerkki. Suomalaiset kiipeilyn pioneerit aloittivat näillä kallioilla 1950-luvulla ja kiipeily jatkuu edelleen. Vähälumisina talvina, kuten nyt 2015, kallioilla kiipeillään ympäri vuoden.

Toivomme, että kiipeily otetaan kaavoituksessa huomioon liikunta- ja virkistysharrastuksena. Toimitamme lisätietoja kohteista kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavatoimiston suunnittelijoille.

Kuva ei sisältynyt kannanottoon. Se on tällä sivulla vain, koska kuvalliset artikkelit näyttävät keräävän enemmän lukijoita.