Alppikerhon mielipide Östersundomin yleiskaavasta

Alppikerho on 3. 3. 2015 esittänyt mielipiteensä Östersundomin alueen kaavoituksesta Helsingin kaupungille. Lausunnon tärkeimmät kohdat:

Östersundomin suunnittelualueella on kaksi perinteistä ja hyvin tärkeää kiipeilypaikkaa, Rollarit ja Mellari, sekä useita kiipeilyyn sopivia kalliojyrkänteitä ja lohkareita. (…)

Yleiskaavaa ei voida pitää kiipeilyn kannalta vahingollisena. Mellarin Vantaan puoleisella osalla alueen käyttötarkoitus on virkistys. Mellarin Helsingin kaupungin puoleiselle osalle on juuri laadittu Saariseläntien asemakaava, jossa kiipeilylohkareet ja -kalliot on säilytetty. Rollarit on yleiskaavassa moottoriväylän, virkistysalueen ja kerrostalovaltaisen alueen rajalla ja kalliojyrkänne on helppo säilyttää kiipeilykalliona. Kallion käyttö ei myöskään häiritse korttelialueita, sillä kallion vieressä on enemmän häiriötä aiheuttava vilkasliikenteinen Kehä III ja satamarata.

Jos luulet, että Rollarit ei ole Pääkaupunkiseuden paras kallio, käy kiipeämässä Mantra ja muuta mielipidettäsi!

Jos luulet, että Rollarit ei ole pääkaupunkiseudun paras kallio, käy kiipeämässä Mantra (6c+/7a) ja muuta mielipidettäsi!

Rollarit on pääkaupunkiseudun paras kiipeilykallio. Se tulee ottaa huomioon jo asemakaavoituksen varhaisessa vaiheessa, jotta ratikalle varataan kiipeilykallion säästävä linjaus, ja jotta pysäköinnistä Kehä III:n pientareella voidaan luopua. Tällä hetkellä pysäköinnistä ei ole ongelmaa liikenneturvallisuuden kannalta, mutta Kehä III:n liikennemäärä kasvaa jatkuvasti.

Alueella on lukuisia muita kiipeilyyn sopivia kallioita ja jyrkänteitä, joista parhaimmat on korostettu liitekartassa. (…)