Alppikerhon mielipide Östersundomin maa-aineshankkeesta

Östersundomiin Helsingin, Sipoon ja Vantaan alueelle suunnitellaan uutta kaupunki-maista asuinaluetta, jossa voi olla vuonna 2060 jopa 70 000 uutta asukasta. Östersundomin yhteisen yleiskaavan kaavaehdotus valmistui joulukuussa 2014. Kaavaehdotuksessa on esitetty kolme vaihtoehtoista
aluetta maa-ainesten välivarastointiin, käsittelyyn ja loppusijoitukseen.

Alppikerho on jättänyt mielipiteensä koskien näitä vaihtoehtoja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus). Toteamme, että yksi vaihtoehdoista sisältää alueen, jolla sijaitsee joitakin kallioseinämiä, jotka saattaisivat soveltua tulevaisuudessa kiipeilykäyttöön. Tällä hetkellä niiden kiipeilyllinen arvo ei vastaa lähestymisen vaivaa, mutta lähellä tiheää asutusta niistä voi vielä tulla hyviä harrastuspaikkoja.

Maa-aineshankkeen esittelu [ymparisto.fi]