Alppikerhon drytool-seinän käyttöehdot

 1. Käyttöoikeus
  1. Seinä on kaikkien 14 vuotta täyttäneiden alppikerholaisten käytössä hakkukiipeilyn harjoitteluun,
   1. Käyttäjän tulee olla liidi- ja liidivarmistustaitoinen.
   2. Seinällä kiivetään omalla köydellä, omilla hakuilla ja vapaavalintaisilla kumi- tai muovipohjaisilla kengillä (ei raudoilla).
   3. Seinä ei sovellu harrastuksen aloittamiseen, vaan sen käyttäjällä on oltava aiempaa kokemusta jää- tai mixed-kiipeilystä.
   4. Alaikäiset jäsenet: 14–17-vuotiaat saavat kiipeillä seinällä itsenäisesti vanhempiensa tai holhoojiensa kirjallisella hyväksynnällä.
    1. Hyväksynnän voi toimittaa sähköisesti kurssit@alppikerho.fi tai
    2. seinän vieressä olevaan postilaatikkoon
  2. Seinä on käytettävissä olympiastadionin aukioloaikoina.
  3. Ensimmäinen paikalle saapunut hakee avaimen. Avaimen saa tornin sisäänkäynnin vahtimestareilta jäsenkorttia näyttämällä. Seinälle kuljetaan pohjoiskaarteen ajoportin viereisestä kulkuovesta, jonka avaamisesta ja sulkemisesta huolehtivat kiipeilijät itse. Ajoportin ovisummeria tulee käyttää vain hätätapauksissa.
  4. Ajoportin eteen ei saa pysäköidä.
  5. Viimeinen lähtijä sammuttaa valot, tarkistaa että kulkuovi on lukossa sekä palauttaa avaimen vahtimestareille, tai jos stadionin on mennyt kiinni, tornin oven vasemman puolen olevaan postilaatikkoon.
  6. Jokainen alppikerholainen saa tuoda kiipeilykaverikseen kerrallaan yhden kerhoon kuulumattoman, liidi- ja liidivarmistustaitoisen kiipeilijän.
   1. Jokaisen vieraan on hyväksyttävä nämä käyttösäännöt allekirjoittamalla vieraskirja, joka löytyy kiipeilyseinän vasemmalta puolelta.
   2. Kerhoon kuulumattomien ryhmien tuomiseen tarvitaan Alppikerhon hallituksen hyväksyntä (hallitus@alppikerho.fi).
 2. Kiipeily ja varmistaminen
  1. Kiipeily tapahtuu kiipeilijöiden omalla vastuulla, ja käyttäjät ottavat huomioon, että:
   1. Seinällä ei ole valvontaa tai päivystävää vastuuhenkilöä
   2. Pulttien ja otteiden kunto tarkistetaan vuosittain, mutta hakkujen käyttö kuluttaa otteita käsikiipeilyä enemmän, joten otteiden lohkeamisen ja/tai putoamisen riski on suurempi
   3. Pulttiväli pystyseinällä on tavanomaista sisäkiipeilyhallia pidempi; Vaikeat liikkeet suorilla osuuksilla kannattaa välttää liidissä.
   4. Kiipeilijän ote hakusta saattaa livetä ja hakku pudota vaarallisesti; Varmistajan tulee tarkkailla kiipeilijän liikkumista ja pysyä poissa putoamislinjalta
  2. Yläköyden tulee aina olla kiinni ainakin kahdessa pisteessä
  3. Kypäräpakko niin kiivetessä kuin varmistaessakin
  4. Pääseinän edessä saattaa olla suojaverkko:
   1. Verkko on tarkoitettu suojaamaan varmistajia tippuvilta hakuilta mutta se ei tarjoa 100% turvaa
   2. Katto-osuudesta laskettava kiipeilijä on laskettava hitaasti siten että hän voi verkkoa vahingoittamatta luikerrella läpi siihen tarkoitetuista aukoista.
  5. Pulttia tai jatkoa ei saa koukata hakulla
  6. Oikeanpuoleisen pylvään sadevesikourua ei saa käyttää hakku- eikä jalkaotteena.
  7. Hajonneista otteista voi ilmoittaa ja reittitoiveita esittää kurssit@alppikerho.fi
  8. Ensiaputarvikkeita on vahtimestareilla. Pidäthän huolta omasta ensiapuvalmiudestasi seinää käyttäessäsi.
 3. Erikoistilanteet
  1. Onnettomuustilanteessa on vakavuudesta riippuen joko hakeuduttava itse hoitoon tai hälytettävä apua.
   1. Ensiaputarvikkeita on vahtimestareilla tornin sisäänkäynnillä.
   2. Lähimmät päivystykset Haartmanin ja Marian sairaaloissa.
   3. Taksille tai hätäkeskukselle ilmoitettava osoite: Stadionin pohjoiskaarre, Pohjoinen Stadionintie 4, 00250 Helsinki
   4. Ajoportin ovisummerilla saa yhteyden vahtimestareihin ja he voivat avata ajoportin hälytysajoneuvolle
   5. Kaikista hoitotoimenpiteitä vaatineista onnettomuuksista ilmoitettava Alppikerhon halllitukselle (hallitus@alppikerho.fi), vakavista onnettomuuksista myös Olympiastadionille (vahtimestarit tai info@olympiastadion.fi)

Drytool-seinä, E-katsomon alla, Stadionin pohjoiskaarteessa, Pohjoinen Stadionintie 4, 00250 Helsinki
kurssit@suomenalppikerho.fi

Versio 2014-02-02 – Ei vielä hyväksytetty Stadion-säätiöllä!